Блиски исток од трагедије у баптистичкој болници када је у екплозији погинуло више од 600 цивила махом деце, жена, рањеника и лекара кључа, а питање је само када ће да експлодира пошто обестране једна другу оптужују да су главни кривци. ...