РЕЗЕРВИСТИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ НА РЕДОВНОЈ ОБУЦИ: Пешадинци, тенкисти, артиљерци, логистичари и инижињерци освежили знање! ФОТО

Фото: Војска Србије

У јединицама Копнене војске и Команде за обуку у току је реализација редовне годишње обуке лица из резервног састава Војске Србије.

Фото: Војска Србије

Обука се изводи како би резервни састав освежио знања стечена током одслужења војног рока, упознао се са савременим начелима употребе јединица и обучио у раду на новим средствима у наоружању Војске Србије.

Фото: Војска Србије

На обуци се налазе војници пешадије, артиљерије, оклопних јединица, инжињерије и логистичких служби. У складу са војноевиденционим специјалностима, војници се оспособљавају за извођење тактичких радњи на бојишту и борбену употребу наоружања рода, односно за реализацију послова из домена логистике, превасходно на реконзервацији и оправци моторних возила, медицинском збрињавању и припреми хране.

Фото: Војска Србије

Упоредо са обуком војника реализује се и оспособљавање резервног старешинског кадра, који се на посебно моделованим курсевима обучава за командовање нижим тактичким јединицама.

Фото: Војска Србије

Обука резервног састава реализује се на основу годишњих планова, у складу са исказаним потребама јединица Војске Србије и одобреним средствима. Њеном реализацијом унапређује се оспособљеност војника и старешина у резерви, а тиме и укупне способности Војске Србије за извршавање својих мисија и задатака.

Фото: Војска Србије