У јединицама Копнене војске и Команде за обуку реализује се вишедневнo оспособљавање лица из резервног састава за извршавање задатака у оквиру њихових родова и служби. Ова активност се реализује на основу годишњег плана позивања и обуке резервног састава и има ...