СУ-25 У МАКЕДОНИЈИ: Македонски жабац, једна кратка историја

Данко Боројевић Распад бивше југослoвенске федерације довео је до нове ере у историји Македоније.Једини војни аеродром…