БОРБЕНА УПОТРЕБА ДЕЛФИНА У РУСКОЈ И АМЕРИЧКОЈ РАТНОЈ МОРНАРИЦИ

Прича о употреби морских сисара у противдиверзантским дејствима није нова и интензивно се одвија још од…