СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА ОД ФОРМИРАЊА КУБАНСКОГ ПОКРЕТА “26. ЈУЛИ” И ПОЧЕТКА КУБАНСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ

Услед изузетних социјалних, друштвених, територијалних разлика и диспаритета читав постколонијалистички период на Куби биће прожет политичким…