Услед изузетних социјалних, друштвених, територијалних разлика и диспаритета читав постколонијалистички период на Куби биће прожет политичким и економским превирањима. Због уведене диктатуре, већ 26. јула 1953. године појавиће се револуционарни покрет који је за циљ имао рушење режима диктатора Батисте. ...