Лични осврт, Пише: Данко Боројевић Иако су примећени доласци снага ХВ током ноћи у зону Поуња, није се могло лако претпоставити, да ће дан Д, бити управо 18. септембар те 1995. године. Међутим, тај дан био је прекретница за догађаје ...