Дневник Великог рата Србије

Хронолошки преглед догађаја везаних за српску војску токов Првог светског рата 1914-1918. Сценарио је писан на основу увида у војне архиве из тог периода.